PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Informatie

Informatie

Schoolgids

Hier treft u de schoolgids van dit cursusjaar aan. 
In deze gids vindt u informatie over de gang van zaken op onze school. Deze gids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben, als voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. PCB De Bron is een open school , waar in principe alle kinderen welkom zijn. Het is een school met een herkenbare, christelijke identiteit. In deze gids leest u hoe wij het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm willen geven.
Hiernaast vindt u in deze gids het antwoord op vele praktische vragen. Graag trekken wij in het onderwijsproces samen met u op. Voelt u zich vrij om uw mening, advies of tips met ons te delen. Wij stellen uw betrokkenheid op prijs!