PCB De Bron

Informatie

Informatie

Schoolgids

Hier treft u de schoolgids van dit cursusjaar aan. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de schoolgids, neemt u dan contact op met de school. 

De schoolgids is op de PCB De Bron inmiddels een vertrouwd document geworden. In deze gids vindt u informatie over de gang van zaken op onze school. Deze gids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben, als voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. 

De PCB De Bron is een open school, waar alle kinderen van het dorp welkom zijn. Het is een school met een herkenbare, christelijke identiteit. In deze gids leest u hoe wij het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm willen geven. Hiernaast vindt u in deze gids het antwoord op vele praktische vragen. Graag trekken wij in het onderwijsproces samen met u als ouder/ verzorger op. Voel u vrij om gevraagd en ongevraagd uw mening/advies/tip persoonlijk of via de mailbox met ons te delen. Wij stellen uw betrokkenheid op prijs!

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten