PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Informatie

Informatie

Schoolgids

Via ‘bekijk de schoolgids’ (oranje link onder de foto) kunt u de schoolgids van dit cursusjaar inzien. 
In de schoolgids vindt u informatie over de gang van zaken op onze school. In deze gids leest u hoe wij het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm geven.
Daarbij vindt u in deze gids het antwoord op vele praktische vragen. 

De Bron heeft een open aanname beleid. In principe zijn alle kinderen welkom waarbij we het belangrijk vinden dat u de identiteit van school respecteert. We zijn een school met een herkenbare, christelijke identiteit.

Graag trekken wij in het onderwijsproces samen met u op. Voelt u zich vrij om uw mening, advies of tips met ons te delen. Wij stellen uw betrokkenheid op prijs!