PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Plusklas

Plusklas

Plusklas

Al onze scholen hebben een aanbod voor leerlingen die meer en moeilijker werk aankunnen. Soms is nog wat extra’s nodig. Daarvoor hebben wij binnen de SCOB een bovenschoolse plusklas “De Cheeta’s”. Deze is bedoeld voor meer begaafde leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Tijdens één dagdeel per week komen kinderen van verschillende scholen bij elkaar op De Rank in Kerkwijk om mét en ván elkaar te leren. De leerdoelen voor deze leerlingen liggen vooral op het gebied van leren doorzetten, plannen, initiatief nemen, organiseren en flexibiliteit. Zie voor meer informatie  de flyer.

Het schooljaar 2022-2023 is de plusklas gestart met 3 groepen. Een groep voor de midden bouw op dinsdagmiddag en twee groepen voor de bovenbouw op woensdagmorgen.