PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Organisatie

Organisatie - De School

Bevoegd gezag

De school gaat uit van de “Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)”. De stichting heeft zes scholen onder haar beheer, waaronder ‘De Bron’ in Bruchem.
De stichting wordt geleid door een bestuur en voorgezeten door een directeur-bestuurder. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan.

Directie

De directeur van ‘De Bron’ is Trudy van der Wal. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de school. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wilt u haar spreken, loop dan even binnen. Of u benadert haar via mail: t.vanderwal@pcbdebron.nl of telefonisch: 0418-642387/06-42796421.

 

 

Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel en bestaat uit 4 leden. Op school worden beslissingen genomen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen.  Dit kan gaan over begroting, formatieplan, schoolplan, schoolgids, leerlingenzorg, veiligheid, leeraanbod en de aanstelling van leerkrachten en directieleden.  De MR-vergaderingen (4x per jaar) bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen. Ouders en leerkrachten denken mee over het beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende, ook weleens een beslissende rol. 

 

 

 

 

 

 

Groepsgrootte

De Bron is een basisschool waar kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Er wordt gewerkt in enkele groepen. De school telt bij de start van schooljaar 2023-2024 ongeveer 172 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van 17 tot 26 leerlingen.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1927. Daarna zijn er verschillende uitbreidingen geweest. Sinds schooljaar 2023-2024 is na een interne verbouwing een kinderopvang gerealiseerd. De voorheen open ruimtes zijn verbouwd tot klaslokalen, kantoren, een ruimte voor Buitenschoolse opvang (BSO) en een ruimte voor babyopvang. De knutselzolder van school kan ook gebruikt worden voor de bovenbouwkinderen van de BSO. De verschillende verbouwingen en aanpassingen zijn zo uitgevoerd dat het toch één geheel is gebleven, passend in de omgeving. In het gebouw zijn 9 leslokalen, 7 kantoren,  een gemeenschappelijke hal en een gymzaal voor de kleuters en peuters. In de hal is een bibliotheek aanwezig. Ook is er een (vergader)ruimte voor het personeel en een keuken.

Er is één open fietsenstalling. De speelplaats is afgesloten met een ijzeren sierhek met 2 ingangen. Op het speelplein zijn een zandbak, schommels, een klimhuisje, duikelstangen, buitenlesplaats, speelheuvel en een opbergschuurtje gesitueerd. Midden op het plein staat een klimtoestel met glijbaan. Als extra uitloop is het aangrenzende Kerkplein als speelplaats in gebruik. Dit plein wordt door groep 8 gebruikt om te voetballen. Ook dit deel is besloten en autovrij.

Aan de achterkant van school is een kleiner plein waar om de beurt 6-8 kinderen kunnen spelen. Op dit plein is een pannakooi en tafeltennistafel en een buitenlesplaats.