PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij erg belangrijk. Daarom vinden wij het fijn als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast vinden wij een goed contact met de leerkracht erg waardevol.

Belangstelling

Wij vinden het fijn als ouders belangstelling tonen en er voor zorgen dat uw kind(eren) evt. thuis huiswerk kan maken. Soms hebben ze dan wat begeleiding nodig. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders de gespreksavonden bezoeken. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag samen aan een goede ontwikkeling van uw kind. 

Formele contactmomenten

 • Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een startgesprek met ouders en kind. Tijdens dit gesprek kunnen we samen zoeken naar wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
 • Informatieavond voor groep 8 aan het begin van het schooljaar.
 • Er zijn twee vaste contactmomenten rondom de rapporten.
 • Er zijn twee keer per jaar kindgesprekken. Dit is een gesprek tussen de leerkracht en uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in de periode tussen de rapporten. 
 • Er zijn ook tussentijdse contactmomenten met ouders van leerlingen die extra zorg ontvangen.
 • Maandelijks ontvangt u via Parro een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
 • Via Parro houden de leerkrachten u op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas.
 • Er zijn drie oudermomenten van een half uur. Hierbij mag u een les bijwonen.
 • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur.

Speciaal voor ouders!

Informele contactmomenten

 • Wij vieren bid- en dankdag met de groepen 3-8 in de kerk van Bruchem
 • De kerstviering van de groepen 1 tot en met 3 en 4 tot en met 8 worden in de kerk gehouden. Ouders, familie en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom!
 • Tijdens de afsluiting van een projectweek kunt u ’s avonds komen kijken wat kinderen tijdens de projectweek gemaakt hebben.
 • Nieuwe leerlingen kunnen op afspraak samen met hun ouders een rondleiding krijgen door de school.
 • Via Parro zetten we regelmatig berichten en foto’s die een inkijkje geven in onze school.
 • Via Parro houden de leerkrachten u op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas.

Ouderraad

Op onze school is een enthousiaste groep ouders die hand- en spandiensten verleent als dat nodig is. Bij belangstelling, laat het ons weten!