PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Ouderbetrokkenheid

Informatie - Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij belangrijk. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij haar of zijn school en de leraar.

Belangstelling

De ouders tonen belangstelling, zorgen dat het kind het huiswerk kan maken en begeleiden hun kind daarbij. Maar ook bezoeken zij ouderavonden en tonen zij respect voor de leraar. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is zowel van belang voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dit stimuleren wij! Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag samen aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Formele contactmomenten

  • Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een startgesprek met ouders en kind. Tijdens dit gesprek kunnen we samen zoeken naar wat uw kind nodig heeft in het komende schooljaar.
  • Er zijn vaste contactmomenten rondom de rapporten.
  • Er zijn verder 2 maal kindgesprekken, deze vinden plaats in de periode tussen de rapporten.
  • Er zijn ook tussentijdse contactmomenten met ouders van leerlingen die extra zorg ontvangen.
  • Maandelijks ontvangt u via Parro een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
  • Via de app Parro houden de leerkrachten u op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas.
  • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur.

vieringen, informatie avond, open dag, projectavond

Informele contactmomenten

– Wij vieren bid- en dankdag met de school in de kerk naast de school. 

– De Paas/Pinkster- en Kerstvieringen worden gehouden in de kerk waarbij ouders, familie en belangstellenden aanwezig mogen zijn.

– Op afspraak komen de nieuwe leerlingen een kijkje nemen in de kleuterklassen.

– Tijdens projectavonden ziet u wat leerlingen hebben gemaakt tijdens de projectweken.

– Gemakkelijk communiceren met de leerkrachten kan ook via de app Parro. Zo staan we optimaal in contact!