PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Verlof

Informatie - Verlof

Verlof

Hoe vraagt u extra verlof aan?
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij de directeur van de school. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de directeur of downloaden vanaf de website. De directeur neemt een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen en kan hierbij de leerplichtambtenaar om advies vragen. Als een aanvraag voor verlof meer dan tien schooldagen beslaat wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt een besluit, na de directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier wat betreft extra verlof.

Aanvraagformulier extra verlof