PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Schooltijden

Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten, onder leiding van hun eigen leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U zorgt zelf voor de inhoud van een gezonde broodtrommel en drinken van uw kind(eren).

Schooltijden

 Groep 1Groep 2 t/m 4Groep 5 t/m 8
Maandag08.30 – 12.0008.30 – 14.3008.30 – 14.30
Dinsdag08.30 – 14.3008.30 – 14.3008.30 – 14.30
Woensdag08.30 – 12.1508.30 – 12.1508.30 – 12.15
Donderdag08.30 – 14.3008.30 – 14.3008.30 – 14.30
Vrijdag 08.30 – 12.0008.30 – 12.0008.30 – 14.30

Als uw kind in de periode januari tot zomervakantie vier jaar wordt komt uw kind in de instroom groep. De instroomgroep (leerlingen die tussen januari en zomervakantie 4 jaar worden) heeft alle middagen vrij.

Gymtijden

Groep 3 Dinsdagmorgen  Vrijdagmorgen
Groep 4 Dinsdagmorgen  Vrijdagmorgen
Groep 5 Dinsdagmiddag  Vrijdagmorgen
Groep 6 Dinsdagmorgen  Vrijdagmorgen
Groep 7 Dinsdagmorgen  Vrijdagmiddag
Groep 8 Dinsdagmorgen  Vrijdagmiddag

 

 

Pauzetijden

De pauzes zijn verdeeld in twee pauzegroepen: Groep 1,2, 5 en 6 van 10.00 – 10.15 uur en van 12.00 – 12.20 uur. Groep 3,4,7 en 8 van 10.15-10.30 uur en van 12.20 – 12.40 uur. In de ochtendpauze houden onderwijsassistenten toezicht op het buitenspelen en in de middagpauze ouders.

 

Schoolplein

Kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. De leerlingen van groep 3-8 lopen meteen zelf naar de klas. De kleuters worden op dinsdag, woensdag en donderdag door de juffen bij het hek opgevangen. Op maandag en vrijdag kunt u uw kleuter in de klas brengen.

Verkeersveiligheid (halen en brengen)

Als u uw kind zelf brengt, zet uw auto dan op één van de parkeerplaatsen nabij de school (Dorpsstraat, Kosterijstraat, Annekeshof). In verband met de verkeersveiligheid adviseren wij uw kind(eren) bij het hek op te halen.

Om 8.25 uur gaat de bel. De lessen beginnen om 8.30 uur. Dit geldt zowel voor de onder- als bovenbouw.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Fietsenstalling

In verband met vernielingen en een overvol fietsenhok zijn er afspraken gemaakt over het op de fiets naar school komen. Kinderen, die in de volgende straten wonen, mogen niet met de fiets op school komen: Annekeshof – Boerenzwaluw – Burgemeester de Kortstraat – Diaconieshof – Dorpsstraat – Dwarsstraat – Fazantstraat – Groenestraat – Gruttostraat – Hoenderveld – Kerkeland – Kerkplein – Kershof –Kievitstraat – Korte Groene straat – De Kosterijstraat – Ottersdam – Patrijsstraat – Ottersdam – Kwartelkoning – Veldleeuwerik.