PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Schooltijden

Informatie - Schooltijden

Schooltijden

  Groep 1 Groep 2 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30
Dinsdag 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30
Woensdag 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30
Vrijdag  08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 08.30 – 14.30

Gymtijden

Groep 3Maandagmiddag 
Groep 4Maandagmiddag 
Groep 5Vrijdagmorgen 
Groep 6Vrijdagmorgen 
Groep 7Vrijdagmiddag 
Groep 8Vrijdagmiddag 

 

 

Toegang tot het schoolplein

De leerlingen zijn vanaf 8.20 uur van harte welkom! De kleuters worden door de juffen opgevangen bij het hek. De leerlingen van de groepen 3-8 gaan meteen naar hun groep toe.

Na schooltijd is het schoolterrein in principe niet toegankelijk voor leerlingen.

Verkeersveiligheid (halen en brengen)

Als u uw kind zelf brengt, zet uw auto dan op één van de parkeerplaatsen nabij de school (Dorpsstraat, Kosterijstraat, Annekeshof). In verband met de verkeersveiligheid adviseren wij uw kind(eren) bij het hek op te halen.

Om 8.25 uur gaat de bel. De lessen beginnen om 8.30 uur. Dit geldt zowel voor de onder- als bovenbouw.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Fietsenstalling

In verband met vernielingen en een overvol fietsenhok zijn er afspraken gemaakt over het op de fiets naar school komen. Kinderen, die in de volgende straten wonen, mogen niet met de fiets op school komen: Annekeshof – Boerenzwaluw – Burgemeester de Kortstraat – Diaconieshof – Dorpsstraat – Dwarsstraat – Fazantstraat – Groenestraat – Gruttostraat – Hoenderveld – Kerkeland – Kerkplein – Kershof –Kievitstraat – Korte Groene straat – De Kosterijstraat – Ottersdam – Patrijsstraat – Ottersdam – Kwartelkoning – Veldleeuwerik.