PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Schooltijden

Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten, onder leiding van hun eigen leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U zorgt zelf voor de inhoud van een gezonde broodtrommel en drinken van uw kind(eren).

Schooltijden

 Groep 1Groep 2 t/m 4Groep 5 t/m 8
Maandag08.30 – 12.0008.30 – 14.3008.30 – 14.30
Dinsdag08.30 – 14.3008.30 – 14.3008.30 – 14.30
Woensdag08.30 – 12.1508.30 – 12.1508.30 – 12.15
Donderdag08.30 – 14.3008.30 – 14.3008.30 – 14.30
Vrijdag 08.30 – 12.0008.30 – 12.0008.30 – 14.30

Als uw kind in de periode januari tot zomervakantie vier jaar wordt komt uw kind in de instroom groep. De instroomgroep (leerlingen die tussen januari en zomervakantie 4 jaar worden) heeft alle middagen vrij.

Gymtijden

Groep 3

Dinsdag 11.30-12.15 uur 

Vrijdag 8.30-9.15 uur
Groep 4Dinsdag 9.15-10.00 uur  Vrijdag 9.15-10.00 uur
Groep 5Dinsdag 13.45-14.30 uurVrijdag 10.30-11.15 uur
Groep 6Dinsdag 8.30-9.15 uur Vrijdag 11.15-12.00 uur
Groep 7Dinsdag 10.45-11.30 uur Vrijdag 12.40-13.30 uur
Groep 8Dinsdag 10.00-10.45 uurVrijdag 13.30-14.15 uur

 

 

Pauzetijden

De pauzes zijn verdeeld in twee pauzegroepen:

Groep 1,2, 5 en 6 van 10.00 – 10.15 uur en van 12.00 – 12.20 uur.

Groep 3,4,7 en 8 van 10.15-10.30 uur en van 12.20 – 12.40 uur.

In de ochtendpauze houden onderwijsassistenten toezicht op het buitenspelen en in de middagpauze ouders.

 

Schoolplein

Kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school.

De lessen beginnen om 8.30 uur. Dit geldt zowel voor de onder- als bovenbouw. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

De leerlingen van groep 3-8 lopen meteen zelf naar de klas. De kleuters worden op dinsdag, woensdag en donderdag door de juffen bij het hek opgevangen. Op maandag en vrijdag kunt u uw kleuter in de klas brengen.

Verkeersveiligheid (halen en brengen)

Als u uw kind zelf brengt, zet uw auto dan op één van de parkeerplaatsen nabij de school (Dorpsstraat, Kosterijstraat, Annekeshof). In verband met de verkeersveiligheid adviseren wij uw kind(eren) bij het hek op te halen.

 

Fietsenstalling

In verband met vernielingen en een overvol fietsenhok zijn er afspraken gemaakt over het op de fiets naar school komen. Kinderen, die in de volgende straten wonen, mogen niet met de fiets op school komen: Annekeshof – Boerenzwaluw – Burgemeester de Kortstraat – Diaconieshof – Dorpsstraat – Dwarsstraat – Fazantstraat – Groenestraat – Gruttostraat – Hoenderveld – Kerkeland – Kerkplein – Kershof –Kievitstraat – Korte Groene straat – De Kosterijstraat – Ottersdam – Patrijsstraat – Ottersdam – Kwartelkoning – Veldleeuwerik.