PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Schooltijden

Informatie - Schooltijden

Schooltijden

  Groep 1 Groep 2 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30
Dinsdag 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30
Woensdag 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15 08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30
Vrijdag  08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 08.30 – 14.30

Gymtijden

Groep 3Maandagmiddag 
Groep 4Maandagmiddag 
Groep 5Vrijdagmorgen 
Groep 6Vrijdagmorgen 
Groep 7Vrijdagmiddag 
Groep 8Vrijdagmiddag 

 

 

Toegang tot het schoolplein

De leerlingen mogen ‘s morgens pas om 8.15 uur op het schoolplein komen en ’s middags om 13.00 uur. Vanaf genoemde tijden is op het plein een pleinwacht aanwezig.

Vanaf 12.15 uur tot 13.00 uur is het schoolplein niet toegankelijk voor kinderen die niet overblijven. Als er geen leerkrachten op school aanwezig zijn, mogen de kinderen niet op het schoolplein spelen. De school is niet verantwoordelijk voor op het plein spelende leerlingen buiten de tijden dat er pleinwacht is. Nadat de laatste leerkracht de school heeft verlaten en het hek gesloten wordt, mogen er geen leerlingen meer op het schoolplein blijven spelen.

Verkeersveiligheid (halen en brengen)

Als u uw kind zelf brengt, zet uw auto dan op één van de parkeerplaatsen nabij de school (Dorpsstraat, Kosterijstraat, Annekeshof). In verband met de verkeersveiligheid adviseren wij uw kind(eren) bij het hek op te halen.

Om 8.25 uur en 13.10 uur gaat de bel en mogen alle kinderen naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur en 13.15 uur. Dit geldt zowel voor de onder- als bovenbouw.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Fietsenstalling

In verband met vernielingen en een overvol fietsenhok zijn er afspraken gemaakt over het op de fiets naar school komen. Kinderen, die in de volgende straten wonen, mogen niet met de fiets op school komen: Annekeshof – Boerenzwaluw – Burgemeester de Kortstraat – Diaconieshof – Dorpsstraat – Fazantstraat – Groenestraat – Gruttostraat – Hoenderveld – Kerkeland – Kerkplein – Kershof –Kievitstraat – Korte Groene straat – De Kosterijstraat – Ottersdam – Patrijsstraat – Ottersdam – Kwartelkoning – Veldleeuwerik.