PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Identiteitscommissie

Organisatie - Identiteitscommissie

De PCB De Bron is een christelijke school. Het is belangrijk dat ouders en school actief betrokken zijn, om de identiteit op de juiste manier vorm te geven in de praktijk van alledag.

Behoud van de identiteit

Om ervoor te zorgen dat de scholen van de Stichting hun eigen identiteit waarborgen, is voor elke school een identiteitscommissie ingesteld. Voor de PCB De Bron bestaat de commissie op dit moment uit vijf leden. De commissie is met name verantwoordelijk voor het behoud van de identiteit van de school en draagt zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. 

Verder kunt u info vinden in de identiteitsnotitie. Die kunt u hier vinden. 

Leden

Onze identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • dhr. Jeroen Weijer
  • mevr. Bregje Molenaar-Bel
  • dhr. Henk-Jan van Ooijen
  • mevr. Zeina Bassa
  • mevr. Jannie Olieman

Ook bij sollicitatieprocedures

Daarnaast is er ook een identiteitscommissielid vertegenwoordigd bij sollicitatieprocedures. De leden van de commissie zijn zoveel mogelijk ouder of verzorger van één of meer kinderen die onderwijs ontvangen op onze school en dragen het christelijk onderwijs een warm hart toe. Bij vacatures wordt de procedure gevolgd die in het reglement van SCOB beschreven staat.