PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Identiteit

Organisatie - Identiteit

De Bron is een christelijke school. Het is belangrijk dat ouders en school actief betrokken zijn, om de identiteit op de juiste manier vorm te geven in de praktijk van alledag

Behoud van de identiteit

Om ervoor te zorgen dat de scholen van de SCOB hun eigen identiteit waarborgen, is voor elke school een identiteitscommissie ingesteld. Voor De Bron bestaat de commissie op dit moment uit vijf leden. De commissie is met name verantwoordelijk voor het behoud van de identiteit van de school en draagt zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. 

Verder kunt u info vinden in het identiteitsbeleid. Die kunt u hier vinden. 

Leden

Onze identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. D. J. Huisman (voorzitter)
  • Mevr. J. Olieman (secretaris)
  • Mevr. P. Baas
  • Dhr. K. van Dalen

Ook bij sollicitatieprocedures

Daarnaast is er ook een identiteitscommissielid vertegenwoordigd bij sollicitatieprocedures. De leden van de commissie zijn zoveel mogelijk ouder of verzorger van één of meer kinderen die onderwijs ontvangen op onze school en dragen het christelijk onderwijs een warm hart toe. Bij vacatures wordt de procedure gevolgd die in het reglement van SCOB beschreven staat. 

Gebedsgroep

Eén woensdag in de maand komt de gebedsgroep van de school om 08.30 uur bij elkaar. De gebedsgroep wordt gevormd door ouders die als groep bij elkaar komen om te bidden voor de school. Leerkrachten geven via een schriftje gebedspunten door aan de gebedsgroep. Gebed is een zegen voor de school. Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom.