PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Aanmelden

Aanmelden

 Is De Bron de school van uw keuze geworden, dan kunt u uw kind aanmelden.

Aanmelden Basisschool

Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen vindt een rondleiding en een gesprek met de directeur plaats waarin de keuze voor onze school centraal staat en waarin er ruimte is om uw vragen te stellen over ons onderwijs en omgang met de kinderen. Tijdens dit gesprek wordt ook gesproken over de identiteit van school. We hebben een open aannamebeleid en vragen van ouders de grondslag van school te respecteren. Het is ook altijd mogelijk om tussentijds kinderen in te schrijven. Leerlingen die verhuizen naar onze school worden geplaatst in de groep waar ze op de vorige school in zaten.

Ingeschreven kinderen worden in de zes weken voor ze vier jaar worden, uitgenodigd voor vijf wenochtenden of -middagen. Definitieve inschrijving gebeurt wanneer het kind vier jaar is geworden. Is er in het betreffende schooljaar een combinatiegroep 0-1, dan is er vanaf zes weken voor de zomervakantie een leerlingenstop. Is er een aparte instroomgroep, dan kunnen leerlingen tot 2 weken voor de start van de zomervakantie instromen. Er wordt voor de leerlingen die in de zomervakantie, voor de aanvang van het nieuwe schooljaar vier jaar hopen te worden, een wenmoment georganiseerd.

Om uw kind aan te melden op onze school kunt u het inschrijfformulier hier downloaden of u vraagt aan de directeur een inschrijfformulier. Dit formulier mag ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de directie. U kunt het ook per mail aan ons verzenden.

Herfstleerlingen en instroomgroep

Alle kinderen die vanaf één oktober tot en met 31 december vier jaar worden noemen wij ‘herfstleerlingen’. Zodra zij vier jaar worden, komen ze in groep 1. Omdat het om jonge kinderen gaat, worden zij nauwkeurig gevolgd om de juiste keuze te maken voor het verloop in de kleutergroepen. De leerkracht zal dit traject met u bespreken.

Als uw kind in de periode januari tot zomervakantie vier jaar wordt komt uw kind in de instroom groep en komt na de zomervakantie in groep 1. Tenzij leerkrachten een versnelde ontwikkeling waarnemen kan er een versnelling plaatsvinden. Hierover volgen gesprekken met u als ouder/verzorger en de intern begeleider en de leerkracht van uw kind.

De eerste weken/maanden op school worden door veel kinderen als intensief beleefd. We adviseren u dringend uw kind in de instroomgroep alleen de ochtenden naar school te laten komen.