PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Aanmelden

Aanmelden

Als u een kind heeft dat het komend jaar vier wordt, kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool.

Aanmelden Basisschool

Om uw kind aan te melden op onze school kunt u het inschrijfformulier downloaden. Dit formulier mag ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de school. U kunt het ook per post aan ons sturen. Als het uw eerste kind is dat naar onze school komt, maken we graag kennis door middel van een gesprek. 

Het formulier kunt u hier downloaden.

Heeft u al kinderen op school, dan kunt u bij de directeur een inschrijvingsformulier vragen. Ook kunt u het inschrijfformulier downloaden (zie bovenstaande link) en ingeleverd aan de directeur geven.
Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen.

‘De Bron’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze de identiteit van de school respecteren. We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang zo goed mogelijk te laten zijn. Er volgt een rondleiding door de school.
Voordat een kleuter vier wordt, mag het maximaal 5 ochtenden meedraaien in de nieuwe groep. Bij de juffen van groep 1 kunt u in overleg een aantal momenten plannen. In de laatste zes weken voor de zomervakantie plaatsen we in principe geen kinderen. Na de zomervakantie starten zij met een nieuwe groep. Wel zal er voor de vakantie een wenochtend zijn, zodat de kinderen al een beetje weten hoe het gaat in de groep.