PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Aanmelden

Aanmelden

Als u een kind heeft dat het komend jaar vier wordt, kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool.

Aanmelden Basisschool

Om uw kind aan te melden op onze school kunt u het inschrijfformulier downloaden. Dit formulier mag ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de school. U kunt het ook per post aan ons sturen. Als het uw eerste kind is dat naar onze school komt, maken we graag kennis door middel van een gesprek.

Het formulier kunt u hier downloaden.

Heeft u al kinderen op school, dan kunt u bij de directeur een inschrijvingsformulier vragen. Ook kunt u het inschrijfformulier downloaden (zie bovenstaande link) en ingeleverd aan de directeur geven.
Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen.

‘De Bron’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze de identiteit van de school respecteren. We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang zo goed mogelijk te laten zijn. Er volgt een rondleiding door de school. Voordat een nieuwe kleuter geplaatst wordt, is er de mogelijkheid van een morgen ‘proefdraaien’ in de groep. In de maand december en  in de laatste zes weken voor de zomervakantie worden geen nieuwe kinderen geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periodes.