PCB De Bron

Voorschool

Voorschool - De Ukkeklup

De Ukkeklup is een zelfstandige stichting die (vanaf najaar 2008) 2 locaties heeft, 1 bij PCB ‘De Bron’ in Bruchem en 1 bij PCB ‘De Rank’ in Kerkwijk. Het bestuur van Stichting PCB De Ukkeklup bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van ‘Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen.’

Op de Ukkeklup streven wij drie doelen na:

– De kinderen wijzen op Jezus Christus
– De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
– De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma.

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen hier in Bruchem terecht. In Bruchem gaan de kinderen met een VVE-indicatie, afgegeven door het consultatiebureau, op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend naar school. Op dinsdagochtend zijn zij alleen met hun eigen groep en op woensdag en vrijdag samen met andere kinderen. Die twee dagen staan er twee leidsters op de groep, zodat de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben.
De kinderen van 2 jaar starten normaliter met 1 ochtend. Na verloop van tijd stroomt uw kind in overleg met de leidster door naar 2 dagdelen. Kinderen van 2,5 jaar kunnen meteen met 2 ochtenden starten. Op de locatie in Bruchem is de Ukkeklup op alle ochtenden geopend, maar verdeeld in twee groepen:

Maandag/donderdag: 08.30-11.45 uur
Dinsdag/woensdag/vrijdag: 08.30-11.45 uur (woensdag tot 12.00 uur)
Meer informatie over De Ukkeklup vindt u in ons informatieboekje. Dit boekje is hieronder te downloaden.
Teven kunt u hier het pedagogisch beleidsplan inzien.

Het inschrijfformulier voor De Ukkeklup kunt u ook hieronder downloaden.

Ten behoeve van een goede en veilige omgeving worden peuterspeelzalen onderworpen aan een inspectie van de GGD. Het inspectierapport van de Ukkeklup staat ook op deze site, zodat u die kunt inzien. 

mist u iets?

Heeft u gevonden wat u zocht? 

Laat het ons weten