PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Overblijven

Informatie - Overblijven

Overblijven

In verband met het continurooster eten de kinderen tussen de middag op school. Dit gebeurt bij de eigen leerkracht in de groep. We vragen uw aandacht voor een gezonde lunch met bijbehorend drinken.

In de middagpauze houden ouders toezicht op het plein, zodat de leerkrachten van hun pauze kunnen genieten.

Er zijn duidelijke pauzeregels op het plein. We verwachten van de leerlingen dat ze de pauzeouders met respect behandelen.

Bij calamiteiten sturen de pauzeouders leerlingen naar de groepsleerkracht.